SIGMA GROUP a.s.

Společnost se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu středních, těžkých a unikátních čerpadel a čerpacích soustrojí pro průmyslové využití.

Nedílnou součástí produkční základny skupiny SIGMA je vlastní výzkumné a vývojové pracoviště, jehož hlavním úkolem je neustálé zvyšování kvality čerpací techniky značky SIGMA. Výzkumné a vývojové zázemí disponuje vlastní zkušební laboratoří, širokou škálou softwarových programů pro numerické simulace a dalšími technologickými zařízeními pro experimentální měření.

Produkční základnou holdingu SIGMA GROUP a.s. je výrobní závod v Lutíně u Olomouce. Jeho výrobní program tvoří více než 70 výrobkových řad odstředivých čerpadel určených pro použití prakticky ve všech oblastech průmyslu, energetiky, zemědělství a vodního hospodářství.

Moderně vybavené strojní a montážní dílny osazené CNC obráběcími centry disponují jeřáby o nosnosti až 40 tun. Součástí výrobních provozů jsou přípravna materiálu, svařovna, lakovna a několik diagnostických pracovišť a zkušeben, z nichž největší, svého druhu unikátní v celoevropském měřítku, umožňuje provádět hydraulické zkoušky strojů s příkonem až 12 MW.

Prostřednictvím dceřiných společností Sigma nabízí a realizuje rovněž komplexní dodávky investičních celků v oboru čerpací techniky. Inženýrská činnost zahrnuje projekční, konstrukční a výpočtové práce, dodávky technologických celků, realizace staveb formou dodávky „na klíč“, poradenství a konzultace.

Samozřejmostí je poskytování komplexních služeb v oblasti servisu čerpacích zařízení, elektropohonů a vzduchotechnických zařízení. Základním posláním divize Energo je zajištění servisní činnosti jaderných, klasických a vodních elektráren včetně ostatních technologických systémů provozujících čerpací agregáty ve spolupráci a s plnou podporou technického a konstrukčního zázemí mateřského výrobního závodu. V rámci nadstandardní servisní činnosti společnost provádí renovace částí čerpacích zařízení se zaměřením na zlepšení hospodárnosti údržbářských činností spojených s dodržováním ekologických norem a racionálního využívání energie.

Společnost je držitelem certifikátů EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001, EN ISO 19 443, EN ISO 3834-2, AQAP 2110.