Cíle CDT

Stěžejním cílem, který si CDT klade, je proniknout na dosud neotevřené trhy v zemích Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Konkrétně se jedná o snahu vytvořit, rozvíjet a udržovat síť obchodních vztahů se společnostmi, které se zabývají těžbou nerostných surovin. Tímto způsobem se CDT bude snažit obnovit dosavadní metody těžby nerostného bohatství a modernizovat technologie dobývání nerostných surovin, a to jak hlubinným, tak povrchovým způsobem.

Výsledek těchto snah povede ke zvyšování ekonomické efektivity a rostoucímu hospodářskému výsledku všech zainteresovaných států i jednotlivých účastnických společností. Hlavní aktivitou tohoto sdružení je tedy zajistit kompletní službu od předkontraktačních aktivit, kontraktace přes projektovou dokumentaci, kompletní dodávku a následně dlouhodobý servis.

 

Členové spolku CDT

Obchodní společnosti, které tvoří spolkem CDT, jsou renomované, prosperující a ekonomicky vyspělé společnosti navazující na dlouholetou těžební tradici v České republice. Mají praktické zkušenosti s kompletními dodávkami pro těžbu a úpravu nerostných surovin, které sahají od vlastního vyprojektování dolu, výběru a určení vhodné technologie, přes zpracování projektu konkrétního zařízení, zajištění kompletní výroby včetně montáže a uvedení do provozu včetně financování celého obchodního případu.

Souhrn jejich teoretických znalostí, praktických dovedností a know – how z oblasti dodávek investičních celků, strojírenství a průmyslu vůbec, přispívá ke schopnosti komplexní projektové, inženýrské a finanční činnosti v oblasti dobývání nerostného bohatství. Nezanedbatelným pozitivním faktorem jsou i zkušenosti a kontakty v oblasti zahraničního obchodu a dosavadní úzké spolupráce jednotlivých členských společností se zákazníky ve více než 30 zemích světa.

Zobrazit členy

Kontakty

CDT – Česká dobývací technika, spolek
Na Pankráci 30
140 00  Praha 4
IČ: 26572141

E-mail: cdt@cdte.cz

  LinkedIn

Kontaktní osoby

Libor Vacek
Předseda

GSM: +420 602 248 146
E-mail: vacek@cdte.cz

Ing. Barbora Veličková
Výkonná ředitelka

GSM: +420 775 865 721
E-mail: velickova@cdte.cz

Jana Škola Šebková
Revizní komise

GSM: +420 601 165 616
E-mail: sebkova@cdte.cz

Daniel Vacek
Místopředseda

GSM: +420 608 218 278
E-mail: vacekdan@cdte.cz