Řetězárna a.s. byla založena roku 1894 jako podnik se zaměřením na kovovýrobu. Naše dnešní produkce, při níž se specializujeme na výrobu článkových řetězů a řetězářských výrobků, se opírá o více než 100 leté zkušenosti, kvalifikované zaměstnance, moderní výrobní zařízení i systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008, ekologie dle ISO 14001:2004 a ochrany zdraví a bezpečnosti OHSAS 18001:2007. Díky vysoké kvalitě a stabilním vlastnostem si naše řetězy získaly oblibu u odběratelů z více než 48 zemí pěti kontinentů. Významný podíl naší produkce tvoří řetězy pro hornictví. Jejich neustálému vývoji, výrobě i kontrole je v našem podniku věnována mimořádná pozornost.

V současné době Řetězárna a.s. vyrábí vysokopevnostní článkové řetězy pro doly v běžném provedení podle PN 02 3215 v pevnostních třídách B a C a DIN 22 252:2012 v pevnostní třídě 2. Pro podmínky v nichž se vyžaduje ještě kvalitnější řetěz než podle zmíněných norem, nabízíme řetěz s označením RCV 9; D; DH.

Článkové vysokopevnostní řetězy pro důlní zařízení jsou řetězy se speciálními vlastnostmi a jsou určeny zejména pro dopravníky a dobývací zařízení v hornictví. Na všechny důlní řetězy je vydáno zkušební osvědčení dle ČSN EN 10 204 – 3.1.

Řetězárna a.s. garantuje shodu výrobku s technickými předpisy – normou, podle které je řetěz vyroben a dodán.

Pro oblast dobývání a hornictví z našeho výrobního programu nabízíme:

  • Důlní řetězy pro dopravníky a dobývací stroje v pevnostní třídě B, C, RCV9, D a DH od průměru 14 do průměru 42 mm.
  • Komponenty pro hřeblové dopravníky (hřebla, krajní a střední třmeny) s řetězy průměru 14 a 18 mm.
  • Spojky k důlním řetězům
  • Ochranné řetězy pro pneumatiky zemních strojů
  • Řetězy pro dopravníky
  • Řetězy a komponenty pro elevátory
  • Závěsné řetězy a příslušenství třídy 8 a 10