Akciová společnost NOEN, a.s. působí na českém i zahraničním trhu téměř 20 let. Její hlavní činností je získávání zakázek v oblasti projektování, vývoje a výzkumu pro uhelné společnosti těžící formou povrchového dobývání. Dále se zaměřuje na projektování a inženýring strojů a zařízení pro povrchové dobývání nerostů, transportní zařízení a zařízení pro manipulaci s materiálem a homogenizaci na složišti a rovněž na dodávky strojů a zařízení pro skládková hospodářství sypkých hmot.
Naše společnost vytváří projekty nových kolesových rýpadel, navrhujeme a zpracováváme rekonstrukce, modernizace pásových dopravníků a strojů pro skládkové hospodářství. V oblasti projekční činnosti realizujeme projektovou dokumentaci včetně výpočtů a dílenských výkresů, a to jak dílčích uzlů strojů z uvedeného oboru, tak kompletních strojů.
V posledních dvou letech se naší společnosti podařilo razantně vstoupit na zahraniční trh. Do povrchového dolu v severním Německu jsme dodali dvě kolesová rýpadla pro kontinuální těžbu křídy.
Další kolesové rýpadlo KR1300Xk jsme dodali bulharské státní společnosti Mini Marica- Iztok.
Na takovéto zakázky v oblasti povrchové těžby čekala Česká republika tři desítky let.
Úspěšnou realizací těchto kontraktů jsme získali velmi prestižní reference, které nás posouvají do úzkého okruhu světových dodavatelů v tomto oboru.