NOEN, a.s.

  • Historie společnosti NOEN, a.s. začala v roce 1997.
  • NOEN, a.s. se od roku 2003 specializuje na oblasti projektování, výroby a konstrukce strojních a elektrických zařízení.
  • Od roku 2005 je NOEN, a.s. svoji činnost začala postupně rozšiřovat o expertní činnost a poradenství v oborech povrchových technologií a následně inženýrsko-dodavatelskou činnost při těžbě a výstavbě nových zdrojů v ČR, tedy v oborech nakládání s uhlím a energetiky.
  • Hlavní činností společnosti je v současnosti projektování a inženýring strojů a zařízení pro povrchovou těžbu a skladování nerostů. Jedná se o studie a projekty nových kolesových rypadel, rekonstrukce a modernizace pásových dopravníků a strojů pro skladiště. Dále se jedná o projektovou dokumentaci včetně výpočtů a dílenských výkresů dílčích uzlů strojů z uvedeného oboru i kompletních strojů.
  • NOEN, a.s. v posledních sedmi letech intenzivně investuje i do rozvoje zahraničního obchodu. Od roku 2013 se výrazně prosadil i na zahraničních trzích.
  • Výrobní sortiment:

Kolesová rýpadla, Překládací vozy, Zakladače, Nakládače, Lodní nakládače, Lodní vykládače, Podvozky, Přesypové vozy, Pásové dopravníky, Stroje pro manipulaci s uhlím.