INCO engineering je významným , výrobcem a dodavatelem těžních strojů pro vertikální a úklonnou dopravu v hlubinných dolech a jediným dodavatelem odborných posudků a revizí těžních strojů v České republice. Specializujeme se na kompletní projekty  na klíč s ročním výkonem od pouhých 0,1 až po 8 milionů tun nerostu v kapacitě na jeden těžní stroj, jakož i na rekonstrukce a modernizace zastaralých těžních strojů pro vertikální dopravu.

Sortiment našich výrobků a dodávek na klíč: těžní stroje s třecím kotoučem /koepe/, bubnové stroje, mobilní stroje modulárního typu pro hloubení šachet, navijáky, kladky, skipy, klece, skipové klece, plnící stanice v podzemí, dopravníky, vibrační a řetězové podavače, důlní ventilátory, signalizační a komunikační systémy, dálkový diagnostický a monitorovací systém atd.