Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. vznikla jako nástupnická společnost rozdělením odštěpením společnosti ŽDB GROUP a.s.

Jsme společnost s více než 130 letou tradicí a výhodnou polohou ve střední Evropě. Podnikáme na profesionální úrovni a poskytujeme špičkové výrobky a služby v souladu s heslem „Železná tradice kvality“.

Základním cílem společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. je naplnit očekávání našich zákazníků a trvale udržovat rozvoj v oblasti technologie výroby ve vazbě na moderní trendy v oboru hutní druhovýroby.

Systém managementu kvality je na jednotlivých provozech rozvíjen již od roku 1994. Naše společnost je držitelem certifikátu dle normy EN ISO 9001:2008 a pro oblast výroby nepatentovaných drátů a výroby pružin také držitelem certifikátu ISO/TS 16949:2009. V oblasti řízení kvality je kladen důraz na stálé zdokonalování QMS stanovené v Politice kvality ŽDB DRÁTOVNA a.s.

Jednotlivé provozy společnosti:

• Tažírna patentovaného drátu (vysoký uhlík)
• Tažírna nepatentovaného drátu (nízký uhlík)
• Ocelové kordy
• Lanárna
• Pérovna a Průvlakárna
• Drátěnná výroba