Společnost OSTROJ a.s. je významný výrobce sortimentu důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných dolech a dalších strojírenských produktů s více než 70-ti letou tradicí výroby a rovněž je schopen „na klíč“ kompletně vybavit porub včetně odtěžení metodou Longwall.

Společnost OSTROJ a.s. klade kvalitu na první místo, vlastní certifikáty ISO 9001, VDA 6.1, ISO 3834-2, DIN 18800-7, EN 1090. Zabývá se životním prostředím viz certifikát ISO 14001 a nezapomíná ani na bezpečnost a ochranu zdraví při práci viz OHSAS 18001. Díky vývojovým možnostem jsme schopni vyjít vstříc individuálním požadavkům našich zákazníků, a proto důlní zařízení z OSTROJe těží po celém světě.

Historie společnosti

1878: Založena firma Eduard Tatzel, opavská strojírna a slévárna.

1948: V lednu byla schválena výstavba nového závodu na Těšínské ulici. Dne 28. srpna byl slavnostně položen základní kámen.

1949: V lednu byla zaregistrována ochranná známka OSTROJ.

1977: Ostroj se stal koncernovým podnikem Ostravsko-karvinských dolů.

1989: Ostroj se stal státním podnikem.

1992: 1. května vznikla akciová společnost Ostroj Opava.

1993 – 1994: Společnost byla prodána v kupónové privatizaci.

1999: Došlo ke stabilizaci akcionářské struktury, rozhodující balík akcií získal jediný akcionář.

2005: Od 1. srpna byl změněn obchodní název společnosti na OSTROJ a.s. Realizace nové podoby loga společnosti.

2009: Výstavba nových hal divize Důlní stroje a divize Nástrojárna.

2011: Rekonstrukce výrobních hal divize Strojírna, divize Hydraulika a divize Kovárna a kalírna.

2013: Modernizace administrativní budovy.

2014: OSTROJ získal cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost a cenu Exportér roku.

2015: Výstavba nové výrobní haly divize Nástrojárna.