Společnost Ferrit je soukromá česká firma s celosvětovou působností, která byla založena v r. 1993. Z obchodní společnosti se transformovala ve společnost výrobní, s vlastní vývojovou základnou. Největší podíl produkce tvoří závěsný dopravní systém, který společnosti vydobyl vedoucí postavení na světových trzích.

 • Komplexní řešení dopravy, přeprava materiálu a osob ve všech typech důlních děl – v dolech uhelných, rudných a v podzemním stavitelství při výstavbě tunelů, metra, či podzemních kolektorů
 • Vývoj a výroba kompletního sortimentu důlních strojů a zařízení, které jsou certifikovány pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu.
 • Závěsné transportní systémy, pozemní kolejová doprava, stroje a zařízení na pásovém a kolovém podvozku
 • Optimalizace logistiky a řízení důlního transportu, projekty na klíč a kompletní dodávky vybavení hlubinných dolů

Široká síť poboček a servisních center s vyškoleným, odborným personálem ve všech zemích, kde firma působí  – v Rusku, Ukrajině, Kazachstánu, Polsku, Slovensku, Bosně a Hercegovině, Turecku, Číně, Vietnamu, Mexiku, Kolumbii, Chile a snaží se rozšířit svoje aktivity do dalších zemí, jako je Jižní Afrika, Indonésie, Austrálie, Argentina a Indie.

MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PRODUKTY SPOLEČNOSTI FERRIT S.R.O. PATŘÍ ZAŘÍZENÍ:

Závěsná doprava

 • Závěsné dráhy
 • Dieselové lokomotivy
 • Akumulátorové lokomotivy
 • Dieselové manipulátory
 • Elektrické manipulátory
 • Zvedací zařízení
 • Kabiny pro přepravu osob
 • Kontejnery pro přepravu materiálu
 • Brzdné a nosné vozíky včetně dalšího příslušenství a malé mechanizace

Pozemní kolejová doprava

 • Dieselové lokomotivy důlní a povrchové
 • Akumulátorové lokomotivy
 • Trolejové lokomotivy
 • Ozubnicové transportní systémy diesel-hydraulické a elektrohydraulické
 • Ozubnicová dráha
 • Příslušenství kolejových lokomotiv


Stroje a zařízení na kolovém a pásovém podvozku

 • Univerzální stroje na pásovém podvozku
 • Univerzální vozidla na kolovém podvozku
 • Doprava osob
 • Kolové nakladače
 • Vrtací a svorníkovací vozy

Hornická a projektová činnost

 • Projektová činnost
 • Projekty na klíč a řešení kompletních dodávek vybavení hlubinných dolů
 • Kompletní řešení optimalizace logistiky v dolech
 • Důlní depa – projektování a vybavení
 • Důlní překladiště
 • Výsypníkové stanice
 • Důlní drtiče, povrchové drtící a třídící linky
 • Zařízení pro renovaci ocelové výztuže
 • Systémy pro převoz energovlaků
 • Důlní lanová dráha
 • Projektování vodních elektráren


Elektrovývoj

 • Vývoj elektrických zařízení pro použití v důlním prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu
 • Vzdálené monitorovací systémy provozu transportních jednotek
 • Výroba prvků elektrického vybavení
 • Komunikační zařízení

Bezpečnost

 • Zařízení pro důlní záchranáře
 • Speciální transportní kabiny pro přepravu záchranářů na místo havárie
 • Sanitní kabina pro transport raněných
 • Přídavné zařízení pro důlní záchranáře pro likvidaci následků havárií
 • Kontrolní a měřící přístroje bezpečnostních prvků