ALTA se od svého založení zaměřuje na obchod se zeměmi střední a východní Evropy. V prvních letech převládaly v obchodní činnosti klasické vývozně dovozní operace doplňované o výměnné obchody. Dnešní obchodní činnost zahrnuje komplex služeb obchodních, finančních a engineeringových, který zabezpečuje vysokou konkurenceschopnost společnosti.

Důležitým základem pro rozvoj obchodu je aktivní síť zahraničních zastoupení. Obchodní zastoupení v Ruské federaci (Moskva, Jekatěringurg, Petrohrad), na Ukrajině (Kyjev, Komsomolsk) a v Bělorusku (Minsk, Žodino) jsou jednou z největších předností společnosti ALTA.

Vývozní aktivity akciové společnosti ALTA jsou dnes orientovány na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, strojírenského zboží a zařízení pro těžební průmysl. Dovoz je zaměřen především na dodávky pro hutnictví a energetiku. Mezi uvedenými komoditami patří jedno z nejvýznamnějších míst dodávkám investičních celků. Díky neustálému zkvalitňování spolupráce s finančním sektorem a prohlubování zkušeností a znalostí trhu je ALTA schopna realizovat složité a detailně propracované investiční projekty na trzích Společenství nezávislých států (SNS).