CDTEČeská dobývací technika

Navigace

O Asociaci

Hlavním úkolem spolku Česká dobývací technika je prezentovat a prosadit své členy na zahraničních trzích, navazovat spolupráci s těžařskými asociacemi a klíčovými zákazníky v průmyslu dobývání a zpracování nerostných surovin a v energetice.

Díky propojení a vzájemné spolupráci českých firem jsme schopni zajistit realizace projektů na klíč, od zpracování studie proveditelnosti, projektování a návrhu správné technologie až k dodávce strojů a zařízení včetně zajištění následného servisu.

Pracujeme nejen v Evropě, v bývalých zemích SNS či v Asii. Naše společné aktivity rozvíjíme i v zemích Afriky a Jižní Ameriky.

Snahou spolku Česká dobývací technika je přiřadit na světový trh perspektivní sdružení společností s pevnými základy.

Přehled členů