CDTEČeská dobývací technika


около

Основная цель, которая CDT стремится проникнуть в еще нераскрытые рынки в Восточной Европе, а именно работу по созданию, развивать и поддерживать сеть деловых отношений с компаниями в России и Украине, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

Ассоциация усилий чешской технологии Mining назначить их на мировой рынок перспективного объединения компаний с твердыми основами.

члены

About

Pivotal aim, that CDT set to yourself, is to enter the still unopened markets in East European countries, be specific,to confer about disposition create, evolve and keep network of business relationships with companies in Russia and in Ukraine, which put mind to mining mineral resources.

The effort of association CDT is assort on worldmarket perspective association of companies with fixed bases.

Members

O Asociaci

Stěžejním cílem, který si CDT klade, je proniknout na dosud neotevřené trhy v zemích východní Evropy, konkrétně se jedná o snahu vytvořit, rozvíjet a udržovat síť obchodních vztahů se společnostmi v Rusku a na Ukrajině, které se zabývají těžbou nerostných surovin.

Snahou spolku Česká dobývací technika je přiřadit na světový trh perspektivní sdružení společností s pevnými základy.

Přehled členů