Kompletní dodávky technologických celků pro povrchovou těžbu zahrnují kromě výroby klasických a kompaktních kolesových rýpadel také výrobu pásové dopravy (jak stabilní, tak i mobilní) a zařízení pro předávání, shoz a odklon dopravovaného materiálu.

Ve spolupráci s dalšími významnými českými firmami realizujeme inženýrskou činnost, projekty
a dodávky všech zařízení pro povrchové doly, a to jak v nových lokalitách, tak při rozšiřování
a modernizaci již využívaných lokalit.

Díky silné základně odborníků je akciová společnost UNEX připravena poskytovat svým zákazníkům vysoce profesionální pomoc v různých etapách přípravy a realizace podnikatelského záměru – od zpracování úvodního projektu, výrobu, montáž a zprovoznění, přes provedení generální opravy až po likvidaci dodaných zařízení.

Téměř 130 kolesových rýpadel a nakladačů vyrobených na zakázku je možné kromě České republiky najít např. v Rusku a na Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Makedonii, Bulharsku, Polsku i na Slovensku. Mimo jiné se UNEX a.s. podílel i na zařízeních významných českých elektráren dodávkou skládkových strojů.

Výrobní program

Závod Uničov

 • Kolesová rýpadla a důlní technika
 • Svařované ocelové díly a konstrukce
  do hmotnosti 120 t a délky 40 m
 • Odlitky z uhlíkové, nízko, středně
  a vysokolegované oceli od 5 kg do 18 t
 • Odlitky z manganové oceli, z tvárné
 • a šedé litiny od 5 kg do 3,5 t
 • Výpalky ze standardních i speciálních materiálů

Závod Olomouc

 • Odlitky z tvárné a šedé litiny od 50 g do 6,5 kg
 • Zápustkové výkovky od 2 kg do 25 kg

Závod Snina

 • Svařované ocelové díly a konstrukce do hmotnosti 64t a délky 45 m
 • Výpalky ze standardních i speciálních materiálů

Těžební technika

Důlní zařízení

 • Klasická kolesová rýpadla – KU 300, KU 800, K 2000
 • Kompaktní kolesová rýpadla – K 650

Dopravní zařízení

 • Dálková pásová doprava
 • Pásové vozy
 • Shazovací vozy
 • Pojízdné násypky

Skládkové zařízení

 • Zakladače – ZPD 250
 • Nakladače – KN160, N1250, N2000, N35
 • Shrnovače – N15